Průběh příprav parkovacího domu na SNL_b

Průběh příprav parkovacího domu na SNL

Připravovaný „Parkovací dům Tábor – Světlogorská“ je ve fázi hotové projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Dokumentace byla zaslána všem dotčeným orgánům k vyjádření, aby mohla být podána žádost o společné povolení na stavební úřad.
Autor projektu nyní pracuje na dokumentaci pro provádění stavby, která je nutná pro zadání veřejné zakázky na dodavatele parkovacího domu.
Aktuální kapacita parkovacího domu je dle projektové dokumentace 241 stání. Do objektu byla zapracována místnost pro trafostanici, která je důležitá s ohledem na nutnou připravenost pro nabíjecí stání elektromobilů. Legislativní požadavek u nové stavby tohoto typu je minimálně každé páté parkovací místo mít připravené pro nabíjení. Prostor trafostanice však do budoucna umožní rozšíření nabíjecích stanic až pro 150 stání.
Původně navržený ocelový skelet parkovacího domu byl v projektové fázi změněn na železo betonovou prefabrikovanou konstrukci. Důvodů je několik. Kromě zlepšení požární bezpečnosti a snížení nutnosti údržby konstrukce, byla zohledněna cena celé stavby s ohledem na výrazný růst cen oceli.

Sdílejte příspěvek