Certifikáty Technické služby Tábor s.r.o.


Rozsah certifikace:

  • Svoz a ukládání komunílních odpadů,kompostování a recyklace stavebních a demoličních odpadů
  • Výsadba, údržba a správa veřejné zeleně a provádění úklidu
  • Výstavba, provoz a údržba osvětlení veřejných prostranství
  • Provádění technických a komunálních služeb a s tím spojených činností

Certifikát Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001-2018

Certifikát Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001-2018

Certifikát Systém managementu hospodaření s energií

Certifikát Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001-2018

Certifikát Systém managementu kvality

Certifikát Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001-2018

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ