Certifikáty Technické služby Tábor s.r.o.


Rozsah certifikace:

  • Provádění úklidu a zajištění osvětlení veřejných prostranství
  • Provádění technických a komunálních služeb a stím spojených činností
  • Svoz a ukládání komunílních odpadů
  • Kompostování a recyklace stavebních a demoličních odpadů na skládce Klenovice

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN EN ISO/IEC 50001:2012

Certifikát ČSN EN ISO/IEC 50001:2012

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 27001:2014

Certifikát ČSN EN ISO 27001:2014

Certifikát ČSN OHSAS ISO 14001:2018

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ