Služby Technické služby Tábor s.r.o.


 • práce s lesní frézou
 • odstranění nežádoucích porostů
 • kácení stromů
 • odstranění pařezů pomocí frézy
 • prořezávka stromů i pomocí montážních plošin (výška až 20m)
 • řez živých plotů
 • strojní drcení větví
 • výsadba stromů, keřů a květin
 • sečení travnatých ploch
 • uložení kompostovatelných odpadů (zeleň)
 • uložení zeminy a čistých staveb.sutí (betony, demolice vozovek, staveb.sutě apod.)
 • uložení odpadu ze zeleně – tráva, větve do průměru 10 cm, čistý zelený odpad
 • prodej různých frakcí recyklovaného materiálu (drtě ze živice, betonu a stavebních sutí)
 • čištění komunikací a chodníků zametacími a kropícími vozy
 • kontejnerová autodoprava
 • likvidace černých skládek
 • údržba a opravy světelné signalizace + rekonstrukce či nové vybudování
 • rekonstrukce či nové vybudování veřejného osvětlení
 • práce ve výškách ( MP 20, MP 13)
 • smluvní údržba veřejného osvětlení a to jednorázová nebo po celý rok
 • montáže, opravy svislého dopravního značení a zařízení
 • stříkání vodorovného dopravního značení vozovek, plastové značení
 • opravy komunikací a chodníků, překopů
 • dláždění
 • pokládka balené drtě
 • opravy vysprávkovou soupravou Turbo 5000
 • zámečnické a vodoinstalatérské práce menšího rozsahu
 • natěračské práce menšího rozsahu
 • drobné zemní práce (kompresor, UNC 60)
 • příležitostná výzdoba měst a obcí

Ceníky služeb Technické služby Tábor s.r.o.

Seznam ceníků služeb, systému parkování a cen za hrobová místa.