logo

Kdo chce psa mít, útulek si najde, a to platí i v případě koček.

Cílem nově zrekonstruovaného útulku je ideálně najít původní majitele nalezených psů a koček a vrátit je domů. Pro ty, které si nikdo nevyzvedne, být kvalitní přestupní stanicí mezi starým životem a novou rodinou, kde najdou vhodné zázemí a lásku. Během pobytu u nás pro ně vytvořit optimální podmínky, zajistit jim veterinární péči, výchovu, socializaci i zábavu, prostě co nejlepší dočasné útočiště. A nakonec jim najít nový domov, kde budou konečně šťastní.

Útulek vlastní a provozují Technické služby Tábor s.r.o. jako městský útulek, který slouží k umístění nalezených psů z Tábora a obcí či organizací, se kterými máme uzavřenou platnou smlouvu. Péči o kočky zajišťujeme z kapacitních důvodů pouze pro město Tábor.

Pokud uvidíte volně pobíhajícího psa/kočku, prosím volejte městskou policii, útulek odchyt neprovádí ani nepřijímá zvířata od soukromých osob.

V přiložené fotogalerii vám představujeme zrekonstruované prostory celého útulku pro psy a kočky.

Sdílejte příspěvek