parking perspektivní zákres z křižovatky

Aktuální vizualizace studie parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí

Jde o nejvýhodnější variantou po stránce efektivity a celkové parkovací kapacity.
Tento návrh vychází z předchozí varianty, ale zvyšuje celkovou kapacitu parkovacího domu na 250 stání, přidáním 4. nadzemního podlaží.
V současné době probíhá zpracování dokumentace pro možné udělení výjimky pro posouzení odstupových vzdáleností staveb.

Sdílejte příspěvek