Zveřejnění informace poskytnuté na žádost

Technické služby Tábor, spol. s r.o. zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) následující doprovodnou informaci:

Dne 8.02.2021, poskytla společnost datovou schránkou podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích na žádost fyzické osoby ze dne 01.02.2021 informaci o výši odměn statutárních a kontrolních orgánů a kolik hodin práce vykázali jednotliví členové orgánů.

Sdílejte příspěvek