414b

Zapojení občanů do zimní údržby

Zapojení občanů do zimní údržby vybraných místních komunikací IV. třídy.

Občané jsou přijímáni jako brigádníci s tím, že na základě smlouvy s Technickými službami Tábor (TST) a za úplatu odstraňují sníh z vybraných chodníků na Novém městě v Táboře. Mzda byla koncipována tak, že pracovník má měsíčně nárok na 1000 Kč za tzv. sněhovou pohotovost; tato částka je fixní a je vyplácena i v případě, že sníh nepadá. Podmínkou však je, že pracovník je k dispozici, to znamená kdykoli dosažitelný. Další složkou mzdy je 120 Kč za odpracovanou hodinu. Brigádník má na starosti úsek chodníku v délce 400 metrů, v šíři 1,5 m a je pravidelně kontrolován svým „předákem“, tzv. koordinátorem. Sněhová pohotovost trvá od 15. listopadu do 31. března, přičemž sněžný den může být nahrazen tzv. zametacím dnem v termínu od 1. února do 31. března.

Informace pro zájemce

  1. Zájemci o brigádu se mohou hlásit na telefonním čísle: 381 201 250 – TST – provoz čištění komunikací.
  2. TST s nimi uzavře smlouvu, přidělí úsek, nářadí je povinen si každý brigádník zajistit z vlastních zdrojů.

Ulice, ve kterých bude probíhat úklid chodníků ve spolupráci s občany:
Vančurova, Jiráskova, Tomkova, schody na nám. T. G. Masaryka, Dobrovského, Roháčova, část Smetanovy,
Kollárova, Kamarýtova, Erbenova, Nerudova,Jeronýmova, Šafaříkova, Valdenská,Havlíčkova, Fügnerova, Tyršova,
Farského, schody Bydlinského – Na Bydžově
Závěrem vám všem přejeme zimní období bez kalamit.

Sdílejte příspěvek