Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře

Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře

Společnost Technické služby Tábor získala v letošním roce 2 miliony korun na výměnu svítidel veřejného osvětlení. Program EFEKT ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Dosažená úspora energie u rekonstruované části musí být minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie za poslední tři roky. V Táboře se podařilo docílit úspory převyšující 50 %. Výměnou svítidel dojde také k omezení rušivého osvětlení za dodržení norem pro dané třídy komunikací a bude dosaženo výrazné úspory u servisní činnosti. Cílem projektu je zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečí chodců.
V Táboře půjde o výměnu 356 ks výbojkových svítidel za svítidla se zdrojem LED s regulací světelného toku. Výše podpory je 2 miliony korun, což je maximum uznatelných nákladů na projekt. Výměna svítidel začne počátkem listopadu v úsecích ulic Košínská, Průběžná, Stránského, Zavadilská, Chýnovská, Soběslavská, Na Parkánech, Bechyňská, Čsl. Armády, Kpt. Jaroše a Benešovská a bude ukončena do poloviny prosince.

Sdílejte příspěvek