Úsporné-a-bezpečné-veřejné-osvětlení-v-Táboře-–-IV.-etapa

Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře – IV. etapa

Společnost Technické služby Tábor získala i letošním roce opět 2 miliony korun na výměnu svítidel veřejného osvětlení. Program EFEKT ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Dosažená úspora energie u rekonstruované části musí být minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie za poslední tři roky. V Táboře se podařilo docílit úspory převyšující 60 %. Výměnou svítidel dojde také k omezení rušivého osvětlení za dodržení norem pro dané třídy komunikací a bude dosaženo výrazné úspory u servisní činnosti. Cílem projektu je zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečí chodců.
V roce 2017 se z dotačních prostředků vyměnilo 356 ks výbojkových svítidel za svítidla se zdrojem LED s regulací světelného toku. V roce 2018 se podařilo z dotací vyměnit již 442 ks svítidel, v roce 2019 se vyměnilo 428 ks a ve IV. etapě bude vyměněno 420 ks svítidel, která přinesou úsporu 115 MWh/rok. Výše podpory je již počtvrté 2 miliony korun, což je maximum uznatelných nákladů na projekt.
I v této etapě rekonstrukce bude probíhat instalace svítidel vybavených diagnostikou a nastavením intenzity stmívání svítidel pomocí mobilní aplikace. Tato technologie nám významně zjednoduší servisní činnost u svítidel. Samotná výměna svítidel bude probíhat v první polovině roku 2022. V současné době byl vybrán dodavatel a svítidla jsou pro Tábor ve výrobě.
Pro další roky připravujeme žádost o dotaci z národního plánu obnovy, který bude vypsán v závěru letošního roku.
Michal Polanecký

Sdílejte příspěvek