Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře – III. etapa

Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře – III. etapa

Společnost Technické služby Tábor získala i v letošním roce 2 miliony korun na výměnu svítidel veřejného osvětlení. Program EFEKT ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Dosažená úspora energie u rekonstruované části musí být minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie za poslední tři roky. V Táboře se podařilo docílit úspory převyšující 60 %. Výměnou svítidel dojde také k omezení rušivého osvětlení za dodržení norem pro dané třídy komunikací a bude dosaženo výrazné úspory u servisní činnosti. Cílem projektu je zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečí chodců.
V roce 2017 se z dotačních prostředků vyměnilo 356 ks výbojkových svítidel za svítidla se zdrojem LED s regulací světelného toku. V roce 2018 se podařilo z dotací vyměnit již 442 ks svítidel a v letošním roce 428 ks.  Výše podpory je již potřetí 2 miliony korun, což je maximum uznatelných nákladů na projekt. Pro rok 2020 připravujeme žádost o dotaci na již čtvrtou etapu.
Novinkou roku 2019 je instalace svítidel vybavených diagnostikou a nastavením intenzity stmívání svítidel pomocí mobilní aplikace. Tato technologie nám významně zjednoduší servisní činnost u svítidel.

Michal Polanecký

Sdílejte příspěvek