logo_30-let

Tematický zájezd Sdružení komunálních služeb

První návštěva 4.11.2021 se odehrála na půdě Technických služeb Tábor, s. r. o., (dále TST), dlouholetého člena SKS. Přesněji řečeno se hosté sešli se zástupci podniku kvůli vrtošivému počasí v garáži. V samotném Táboře na řece Lužnici, který je po Českých Budějovicích druhým největším městem Jihočeského kraje, žije zhruba 34 000 obyvatel; v aglomeraci se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí – obě lokality mají své technické služby – asi 45 000 lidí.

Program připravili domácí TST ve spolupráci se společností HANES, od níž mají objednaný nový kompaktní samosběrný zametací stroj Bucher CityCat V20 s kompletní výbavou pro zimní údržbu, což je pravděpodobně první zástupce techniky v této konfiguraci v České republice. Kvůli problémům s dodávkami strojů bohužel uvedená sestava k vidění nebyla, ale dobře ji nahradil záskok.

„Technické služby Tábor nejsou svými činnostmi, jako je například celoroční údržba komunikací nebo péče o zeleň, nikterak výjimečné v porovnání s podobně zaměřenými subjekty. Staráme se asi o 200 kilometrů komunikací a 40 kilometrů chodníků. Nemáme v gesci odpady. Touto problematikou se zabývá firma Rumpold. Z našich méně běžných činností zmíním provoz parkovišť a psího a kočičího útulku. S ním se v současné době, kdy máme toto zařízení plné koček, pereme statečně. Kapacita je vytížená na sto procent. K tomu máme ve správě i pět hřbitovů,“ uvedl ředitel TST Michal Polanecký a pokračoval:

„Aktuálně se zabýváme projektem nového parkovacího domu s 250 místy. Už jeden máme, a tak jsme načerpali s parkováním bohaté zkušenosti. Potýkáme se s novou legislativou, kdy má být kromě jiného každé páté místo připravené pro elektromobil. Shrnu-li to, v současné době neustále modernizujeme a digitalizujeme.“

Ing. Jan Kroupa
vydavatelství Profi Press, s. r. o.
časopisy Komunální technika, Energie 21

Sdílejte příspěvek