Technologie ekologické likvidace plevele

Technologie ekologické likvidace plevele

Technické služby Tábor mají již třetí komunální elektromobil. Tento má zabudovanou patentovanou nástavbu na ekologickou likvidaci plevele za využití mikrokapének vařící vody o teplotě 120°C.
TST více jak rok sledují vývoj technologií na ekologickou likvidaci plevele z důvodu stálého rizika zákazu používání pesticidů. Město také stále čelí výtkám občanů na používání chemické likvidace plevelů. Máme vyzkoušené technologie založené na principu páry, horké vody, horké pěny, plamene a mechanické technologie. Ze všeho nejlépe nám vyšla pára s kapénkami vroucí vody o teplotě 120° C.
Termickému šoku za požití páry a kapének není schopno vzdorovat 90 % rostlin, dojde ke spálení buněčných jader, rozpadu chlorofylu a rozpojení elektro transportního řetězce v rostlině. K trvalému zahubení většiny rostlin je potřebná aplikace 3x v roce. Ekonomicky je tato technologie samozřejmě několikanásobně finančně náročnější v porovnání s použitím pesticidů.
Elektromobil i s touto nástavbou, která obsahuje čerpadlo také na bateriový pohon a je možné v ní využívat i neupravenou dešťovou vodu, vyšel celkem na 1.450.000 Kč bez DPH. Dotace od Ministerstva životního prostředí v rámci výzvy „Vozidla na alternativní pohony“ je ve výši 500.000 Kč.
V současné době budeme technologii testovat v oblastech dětských hřišť, parků a hřbitovů, které máme ve správě a kde je používání chemie zvláště nežádoucí.
Nástavba Oeliatec bude v ČR jako první ve stálém provozu a budeme tedy moci v terénu testovat veškeré účinky aplikace v různých klimatických podmínkách a různých lokalitách. Nejde o nejlevnější technologii na trhu, ale jde o jednu z nejúčinnějších bez použití chemie. Tato technologie je nejvíce rozšířena ve Francii, Německu, Holandsku, Švýcarsku, Belgii a prostřednictvím TS Tábor začne být používána i v ČR.

Michal Polanecký

Sdílejte příspěvek