pd

Technické služby Tábor vydávají „náhradní“ čipové karty do parkovacího domu

Masivní investice společnosti C-Energy Planá do konverze parovodů na horkovody přináší dočasný úbytek parkovacích míst v Táboře. Aktuálně se nepohodlná parkovací situace týká oblasti Nového města. Vedení města už dříve rozhodlo, že parkovací dům Centrum pod Střelnicí a parkovací prostor ve Valdenské ulici vedle vlakového nádraží vyhradí zdarma pro obyvatele ulic, ve kterých není možné zaparkovat.
Čipové karty pro vjezd do parkovacího domu budou vydávat Technické služby Tábor (TST) od středy 1. června 2022 od 13.00 hodin a dále podle úředních hodin v kanceláři na autobusovém nádraží. Jsou připraveny karty pro prvních 100 zájemců. Podmínkou vydání čipové karty je, aby žadatel (rezident /abonent) byl držitelem PLATNÉ parkovací karty pro oblast Nového města. O vjezd do parkovacího domu nemohou žádat obyvatele jiných čtvrtí města nebo řidič, řidička, jejichž auta nejsou součástí placeného parkovacího systému ve městě.

Sdílejte příspěvek