stravenka

Táborská stravenka

Projekt Táborská stravenka pomáhá lidem bez domova obnovovat pracovní návyky a nabízí jim možnost být prospěšnými pro společnost.
Pokud Vám není lhostejná čistota města Tábor a chtěli byste skutečně účelným způsobem pomoci lidem bez domova s různými osudy, můžete na úklidovou činnost lidí na okraji společnosti přispět svým darem. Váš dar proměníme ve stravenku v hodnotě 60 Kč a věnujeme ji lidem bez domova, kteří se hodinu svého času podílí na úklidu města.

Projekt Táborská stravenka je založený na křesťanské lásce a osobním lidském kontaktu s druhým člověkem. Má pozitivní dopad nejen na chování lidí bez domova, ale také na čistotu životního prostředí města Tábor. Na realizaci projektu se kromě táborské Charity podílí také Město Tábor, Technické služby Tábor a charitní dobrovolníci, kteří zajišťují bezproblémový průběh dobrovolných úklidů a dohlížejí na lidi bez domova při provádění dobrovolných úklidových akcí.

Cíle projektu:
• Zlepšit aktuální stav životního prostředí města Tábor.
• Nabídnout občanům možnost zapojit se do vylepšení města jako dobrovolník nebo dárce.
• Nabídnout občanům možnost skutečné a účelné pomoci lidem bez domova.
• Dát lidem bez domova šanci si pomoc v podobě stravenky zasloužit.

Podpořte projekt Táborská stravenka https://www.darujme.cz/projekt/1204626

Sdílejte příspěvek