Světelný navigační systém pro parkovací dům 2

Světelný navigační systém pro parkovací dům

Parkovací dům Parking centrum má nový navigační systém, jehož součástí je on-line světelné počítadlo volných míst. Na samotném parkovacím domě je nově oboustranná číselná tabule s modulem volno / obsazeno, na které řidiči přečtou aktuální obsazenost 40 m před vjezdem z obou směrů.
Další směrové tabule s číselníkem jsou umístěny na Pražském předměstí a Na Parkánech. Po ukončení rekonstrukce I. etapy Budějovické ulice, bude třetí tabule instalována u Černých mostů.

Michal Polanecký

Sdílejte příspěvek