diplom2

Soutěž Parkoviště roku 2016

V rámci konference České parkovací asociace dne 26. dubna 2017 proběhlo vyhlášení prvního ročníku soutěže Parkoviště roku. Konference byla realizována pod záštitou Svazu měst a obcí a jako hlavní partner byl Státní fond dopravní infrastruktury.

V kategorii Městská parkovací politika zvítězil v odborné porotě i v hlasování veřejnosti „Táborský parkovací systém“. Město Tábor porotu zaujalo svou komplexností a rozsahem. Parkovací systém města Tábor je dlouhodobě stavěn na moderních technologiích a je zde uplatněna již několik let funkce objektového parkování. Město vynaložilo nemalé prostředky na zbudování parkovacích míst v objektech, které jsou navíc vhodně zakomponovány do historického jádra města, například parkovací dům Parking Centrum.

V den předávání ocení byla navíc dokončena kompletní obměna parkovacích automatů s možností platby platební kartou a v budoucnu zadávání RZ vozidel, což porota významně ocenila také.

Sdílejte příspěvek