První komunální elektromobil ve vozovém parku technických služeb

První komunální elektromobil ve vozovém parku technických služeb

V rámci Národního programu Životní prostředí byla společnost TST úspěšná s žádostí o dotaci ve výši 500.000 Kč, na nákup komunálního elektromobilu v kategorii N1 (od 2,5 do 3,5t).
Ve výběrovém řízení zvítězil elektromobil Alké, který se vyrábí v Itálii a prodává se ve více než 40 zemích po celém světě.
Cílem dotační podpory je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.
Tento první komunální elektromobil v Táboře uvidíte hlavně v oblasti údržby zeleně, tedy v lokalitách parků udržovaných technickými službami.
V letošním roce společnost TST podala žádost o dotaci na již druhý elektromobil a také na podporu nákupu tří osobních vozidel s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn).

Sdílejte příspěvek