ROUNDUP BIAKTIV

Použití přípravků pro ošetření zeleně

Organizace Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, IČ: 62502565, v souvislosti s údržbou zeleně používá kromě jiných technologií aplikaci přípravku Roundup Biaktiv, Bofix případně dalších.

Přípravek Roundup Biaktiv lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen. Postřik se provádí jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tomto případě ve směru po větru od dalších osob.

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění, kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

Ošetření tímto přípravkem se provádí lokálně. Při plošném ošetření velkých ploch se dává přednost technologii ekologické likvidace plevele za využití mikrokapének vařící vody o teplotě 120°C. Výběr technologie provádí Odbor životního prostředí Města Tábor.

Naší zaměstnanci jsou proškoleni a odborně způsobilí pro nakládání s přípravky ve smyslu § 86 326/2004 Sb., zákona o rostlinolékařské péči v pl. zn.

Podrobné informace o složení a vlastnostech přípravků najdete v bezpečnostních listech.

 

Použití přípravku Roundup Biaktiv pro ošetření zeleně

Sdílejte příspěvek