298395887_755122022375136_7480016571794693662_n

Oznámení volebním stranám, hnutím a koalicím – volné kapacity

Technické služby Tábor s.r.o. (dále jen TST) jako majitel reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení na území města Tábora vyhradilo tyto plochy pro předvolební kampaň v období
od 29.8. do 24.9.2022 tj. 27 dnů.

Z důvodu rovného přístupu k reklamním plochám je pro každou stranu či hnutí určeno 10 míst.

Vzhledem k omezenému počtu reklamních ploch, bude uspokojeno pouze 11 prvních stran a hnutí, které si závazně podají objednávku na TST, může být i emailová na info@tstabor.cz, na základě objednávky bude vystaven pokyn k platbě (platba předem).

Bez připsané platby na účet a dodání plakátů do 26.8.2022 do 14 hodin, nebude vyvěšení provedeno.  

Pořadové číslo určených reklamních ploch si zástupci stran mohou vylosovat v sekretariátu TST:

22.8. a 23.8.2022  od   7,00 – 14,00 hodin

Reklamní výtisk bude v rozměrech: 85 cm (výška)  x  60 cm (šířka)

Rámečky reklamních ploch jsou oboustranné. Objednávající si nakombinují (sešívačkou) dva reklamní výtisky tak, jak je budou chtít vyvěsit, t.j 1ks vývěsu .

Cena za pronájem:     x dní vývěsu             á   11,- Kč/kus/den bez DPH
vyvěšení a sundání                                     á 163,- Kč/kus        bez DPH

Sdílejte příspěvek