Bez názvu

Oznámení stranám a hnutím

 

Technické služby Tábor s.r.o. (dále jen TST) jako majitel reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení na území města Tábora vyhradilo tyto plochy pro předvolební kampaň v období :

od 10.9.2018 do 6.10.2018 tj. 27 dnů.

Z důvodu rovného přístupu k reklamním plochám je pro každou stranu či hnutí určeno 10 míst. Vzhledem k omezenému počtu reklamních ploch, bude uspokojeno pouze 11 prvních stran a hnutí, které si závazně podají objednávku na TST a současně si vylosují pořadové číslo určených reklamních ploch.

Objednávky musí být podány osobně na TST u paní Kotrbové, aby bylo možné současně vylosovat pořadové číslo reklamních ploch.

Objednávky budou přijímány od 3.9 do 6.9.2018,    6,30 – 14,00 hodin

V případě, že ve stanovené lhůtě nebudou všechna místa objednána, budou na TST přijímány

dne 7.9.2018 od 6,30 – 8,00 hodin objednávky na dodatečný pronájem zbylých reklamních ploch.

 

Cena za pronájem:     x dní vývěsu               á   11,- Kč/kus/den bez DPH

vyvěšení a sundání     á 100,- Kč/kus bez DPH

 

Sdílejte příspěvek