Oddělený sběr BRKO v Táboře

Oddělený sběr BRKO v Táboře

Společnost Technické služby Tábor byla úspěšná s žádostí z Operačního programu životní prostředí, kde bylo projektovým záměrem zvýšení kapacity odděleného sběru bioodpadu z údržby rozsáhlé veřejné zeleně.
Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ve výši 1.320.328,80 Kč a dofinancování společností TST ve výši 232.999,20 Kč, byl na základě výběrového řízení zakoupen kloubový nakladač s teleskopickým ramenem a tři velkoobjemové kontejnery.
Nová technika zlepší manipulaci s trávou, dřevní hmotou a štěpkou. Nakladač s kloubovou nápravou je zároveň šetrný k pohybu v zeleni i na chodníku, kde minimalizuje možné poškození. Kloubový systém umožňuje také efektivní práci i v místech s nedostatkem prostoru. Nové kontejnery rozšíří současné možnosti odvozu trávy, listí a štěpky z dřevní hmoty na kompostárnu.

Sdílejte příspěvek