Ocenění za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně

Ocenění za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně

Vyhlášení 3. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ proběhlo 28. listopadu 2017 v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu.

V kategorii pro malé a střední podniky je důraz kladen na regionální aspekty a dopady společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Samostatně se hodnotí oblasti regionální odpovědnost, lidská práva a pracovní podmínky, ekologie a protikorupční opatření.
V rámci celorepublikového hodnocení za rok 2017 se společnost Technické služby Tábor s.r.o. umístila v kategorii malý a střední podnik na 2. místě.
Pro společnost vykonávající komunální služby, která „slouží veřejnosti“ jde o významné ocenění. Naším cílem je rychle, kvalitně, efektivně a společensky odpovědně realizovat práce a služby nejen pro našeho zřizovatele, kterým je město Tábor, ale zejména pak pro občany ve městě bydlící, či město navštěvující. Jsme moc rádi, že můžeme ukázat a inspirovat, že i komunální služby se dají dělat společensky odpovědně a trvale udržitelně.

Společnost závěrem roku 2017 také úspěšně zvládla recertifikaci systému managementu kvality ISO 9001, systém enviromentálního managementu ISO 14001, systém managementu bezpečnosti práce OHSAS 18001 a nově byl zaveden systém managementu hospodaření s energii ISO 50001.

Sdílejte příspěvek