Nová nákladní vozidla na zemní plyn 1

Nová nákladní vozidla na zemní plyn

Technické služby Tábor pokračují v modernizaci vozového parku a za podpory Národního programu životního prostředí realizují letos již IV. etapu projektu alternativních pohonů v komunální technice.
V roce 2020 se v rámci výzvy Ministerstva životní prostředí pro udržitelnou městskou dopravu a mobilitu formou podpory alternativních pohonů zakoupila dvě vozidla na stlačený zemní plyn (CNG). V rámci návrhu obnovy vozového parku šlo o plánované nákladní vozy, na které navíc společnost získala i finanční podporu z národních zdrojů.
Na nákladní vozidlo kategorie N2 do 12t získala společnost maximální výši dotace 250.000 Kč a na nákladní vozidlo kategorie N1 do 3,5t maximální výši dotace 100.000 Kč.
Oba vozy nahrazují již zastaralou a poruchovou techniku s naftovými motory.

Michal Polanecký

Sdílejte příspěvek