Nejlepší praxe Zdravých měst je z Tábora 3

Nejlepší praxe Zdravých měst je z Tábora

Dne 23. ledna 2020 proběhla v olomouckém NH hotelu hlavní část celostátní konference s názvem SÍŤUJEME A PODPORUJEME OBCE s podtitulem BODUJTE S NÁMI, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) – asociace sdružující města, obce a regiony, jenž má dnes 131 členů, s regionálním vlivem na 2113 měst a obcí, ve kterých žije 5,342 milionu obyvatel (50% populace ČR). Na akci se setkali zástupci územních samospráv, ale i představitelé Poslanecké sněmovny a Senátu, zástupci ministerstev, univerzit a dalších významných spolupracujících institucí a organizací v počtu 170 účastníků.
V závěrečné části bylo předáno ocenění „NEJLEPŠÍ Dobrá praxe 2019“ Zdravému městu TÁBOR za příklad: Alternativní pohony v komunální technice.
Zdravé město Tábor suverénně zvítězilo mezi 26 zpracovanými příklady dobré praxe v hlasování o NEJ praxi Zdravých municipalit a regionů v Česku za rok 2019.
Cílem projektu „Alternativní pohony v komunální technice“ je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím využívání vozidel s alternativním elektropohonem a pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). U strojního vybavení je dále umožněno díky bateriovému pohonu snížení zátěže na lidský organismus obsluhy, kde je významně eliminována hmotnost zátěže, omezení vibrací a hlučnosti. Tato opatření umožňují i aktivní zapojení žen do využívání mechanizace, která v minulosti byla vhodná jen pro muže.
Ocenění převzala za město Tábor Ing. Jana Lorencová a za Technické služby Tábor s.r.o. Michal Polanecký.

Sdílejte příspěvek