Národní cena za společenskou odpovědnost

Národní cena za společenskou odpovědnost

Rada kvality České republiky každoročně vyhlašuje Národní ceny za kvalitu a společenskou odpovědnost. V letošním roce byla předána prestižní ocenění nejlepším firmám 26. listopadu 2019 ve Španělském sále Pražského hradu. Významného ocenění se dostalo společnosti Technické služby Tábor s.r.o., která získala první místo v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost, ocenění “Společensky odpovědná organizace II. stupně” a mezinárodní certifikát “Committed to Sustainability” se dvěma hvězdami a byla zařazena do mezinárodní databáze EFQM.
Ocenění převzali ve Španělském sále Pražského hradu, jednatel společnosti Michal Polanecký a auditorka společnosti Ing. Monika Becková.
Národní ceny kvality se udělují ve více než 80 zemích světa podle prakticky totožných kritérií. Hodnotí se všechny parametry organizace, od kvality řízení, přes ekonomické výsledky, vztah k zákazníkům, zaměstnancům a k životnímu prostředí až po úroveň výsledného produktu.
Pro organizace jde o významnou příležitost k nezávislému a objektivnímu hodnocení jejich činností, efektivity, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality a přispívají k lepší konkurenceschopnosti. Součástí získaného ocenění je externí nezávislá “Zpráva hodnotitele“, což představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a případných oblastí pro zlepšení včetně bodového hodnocení.

Michal Polanecký

Sdílejte příspěvek