Nákup tří osobních vozidel s pohonem CNG

Nákup tří osobních vozidel s pohonem CNG

V rámci Národního programu životní prostředí – výzva č. 21/2017 – získala společnost Technické služby Tábor finanční prostředky na realizaci projektu „Nákup tří osobních vozidel s pohonem CNG“.
Přidělená dotace byla využita na nákup nových vozidel Fiat Qubo, které budou sloužit ke služebním účelům zaměstnanců společnosti při plnění pracovních povinností. Jejich používání přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality života v Táboře a okolí, úspoře provozních nákladů, bude podpořeno používání vozidel s alternativním pohonem a zvýší se propagace ekologického způsobu dopravy.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Sdílejte příspěvek