wDjDK1

Nabídka brigády na zimní údržbu

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás vyzvat k zapojení se do zimní údržby našeho města.

Jako každoročně nabízíme možnost přivýdělku při odstraňování sněhu z vybraných chodníků ve městě.
Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle: 381 201 250 (Technické služby Tábor). Následně bude uzavřena smlouva a přidělen úsek čištění.

Mzda je koncipována tak, že brigádník má měsíčně nárok na 1000 Kč za tzv. sněhovou pohotovost, tato částka bude fixní a bude vyplácena i v případě, že sníh nebude padat. Další složkou mzdy bude platba 140 Kč za 1 hodinu práce na přiděleném úseku chodníku. Brigádník bude mít na starosti úsek v délce cca 400 m, šíři 1,5 m a bude pravidelně kontrolován dispečerem. Nástup do práce bude záviset na průběhu počasí,  pokud začne padat sníh a sněhová pokrývka dosáhne výšky cca  3 cm nastoupí na daný úsek. Pokud na svěřený úsek nenastoupí, přijde o 1000 Kč za sněhovou pohotovost.
Sněhová pohotovost trvá od 15. listopadu do 31. března následujícího roku, přičemž v termínu od 1. února do 31. března může být nahrazen tzv. zametacím dnem.
Pro úplnost ještě uvádíme, že zájemcům o brigádu bude Technickými službami Tábor s.r.o. poskytnuto potřebné nářadí.
Úseky chodníků, kterých se tento typ zimní údržby týká, ulice: Vančurova, Jiráskova, Tomkova, Dobrovského, Roháčova, Kollárova, Kamarýtova, Erbenova, Nerudova, Jeronýmova, Šafaříkova, Valdenská, Havlíčkova, Fügnerova, Tyršova, Farského, schody Bydlinského – Na Bydžově, části ulice Smetanovy a rampy a schody na náměstí T. G. Masaryka.

Sdílejte příspěvek