Kontrola evidence hrobových míst

Kontrola evidence hrobových míst

Technické služby Tábor s.r.o. provádějí v současné době kompletní inventarizaci nájemních smluv hrobových míst, které byly zavedeny do elektronického systému. Ukázalo se, že ne vždy je možné kontaktovat nájemce hrobového místa. Proto od ledna dochází k označování hrobových míst, kde není aktualizovaná nájemní smlouva. Tato hrobová místa jsou označována samolepkou se žádostí, aby se nájemce obrátil na správu hřbitovů a mohlo dojít buď k doložení smluvních dokumentů a prokázání úhrady nájmu nebo k opětovnému uzavření nájemní smlouvy.
V případě, že se nám v dohledné době nepodaří navázat kontakt s nájemci takto označených hrobových míst, bude postupováno dle Zákona o pohřebnictví. Neuhrazená hrobová místa budou označena a zveřejněna na úřední desce Města a po uplynutí zákonné lhůty s nimi bude nakládáno jako s věcí opuštěnou.
V této souvislosti si dovolujeme připomenout nájemcům, že úpravy hrobových míst jsou možné jen s povolením správy hřbitovů a také, že nájemce hrobového místa má povinnost nahlásit veškerá uložení a vyjmutí lidských ostatků z hrobky, hrobu, urnového hrobu či kolumbární skříňky. K tomu je třeba doložit údaje o nájemci hrobového místa a o zemřelém. Tedy platný občanský průkaz nájemce, úmrtní list zemřelého, případně doklad o zpopelnění.
Kontakty na správu hřbitovů: tel.: 381 201 247, e-mail: hrbitovy@tstabor.cz, rezervační systém na www.hrbitovytabor.cz

Sdílejte příspěvek