Certifikace managementu bezpečnosti informací

Certifikace managementu bezpečnosti informací

Technické služby Tábor jsou od prosince loňského roku certifikovány dle požadavku normy ISO/IEC 27001, což je mezinárodní standard, který definuje rámcové požadavky na organizace, které usilují o vytvoření, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Tento rámec přispívá k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací pomocí procesu řízení rizik a slouží jako návod k neustálému zlepšování bezpečnosti informací.
Standard ISO 27001 je celosvětově uznávaný a stále více společností zavádí systémy řízení podle jeho požadavků. Cílem je zajistit bezpečnost informací v širším úhlu pohledu. Na rozdíl od nařízení GDPR se totiž ISO 27001 nezaměřuje pouze na ochranu osobních údajů, ale na veškeré citlivé informace, ať již jde o osobní údaje, citlivá data společnosti nebo například partnerských organizací.

Michal Polanecký

Sdílejte příspěvek