5. etapa výměny veřejného osvětlení

5. etapa výměny veřejného osvětlení

V letošním roce se poprvé mohlo žádat o dotační prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení z Národního plánu obnovy. Oproti předchozím rokům je dotace vyčíslena 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Technické služby mají z minulých let s dotační podporou zrealizované čtyři etapy modernizace veřejného osvětlení, kde bylo celkem vyměněno 1.646 sodíkových svítidel za moderní LED svítidla, která ročně šetří 670 MWh.
Letošní dotační plán také nově umožňuje získat podporu na přípravu pro veřejné dobíjecí stanice (EV ready). Konkrétně jde o přípravu kabeláže. V Táboře bylo požádáno o 25 vhodných míst, která jsou v blízkosti parkovacích stání a zároveň lze nabíjecí stanici umístit na stožár veřejného osvětlení, aby v ulicích nevznikala síť samostatných sloupků nabíječek. Také byla preferována místa, kde lze kabeláž pokládat do chodníků ze zámkové dlažby a do zelených pásů.
Společnost Technické služby Tábor s.r.o. byla s žádostí v Národním plánu obnovy v programu Rekonstrukce veřejného osvětlení úspěšná a má rezervováno 4.677.700 Kč. Nyní proběhlo výběrové řízení na dodavatele svítidel v 5. etapě, kde bude vyměněno dalších 409 světelných bodů s úsporou 132 MWh ročně. Realizace páté etapy proběhne na jaře příštího roku. Nabíjecí stanice v rámci tohoto projektu musí být instalovány do pěti let a je zde tedy prostor vyčkat na další dotační příležitosti.

Sdílejte příspěvek