Hřbitovy Technické služby Tábor s.r.o.


Město Tábor je majitelem Táborského hřbitova a dalších čtyř v okrajových částech Tábora – v Klokotech, Čekanicích, Čelkovicích a na Horkách. Tyto hřbitovy máme ve správě – pronajímáme prostor ke zřízení hrobů, urnových hrobů a místa v kolumbárních stěnách.

Dle příkazní smlouvy na provozování a údržbu veřejných pohřebišt‘ č. 2100/SD/00055/19 uzavřené dne17.12.2019 podle § 2430 a násl. zákonač.89/20l2 Sb., občanského zákoníku Technické služby Tábor s.r.o. zajišťují mimo jiné
–    uzavírání nájemních smluv na pronájem hrobových míst a kolumbárií a ukončování těchto smluv podle právních předpisů a smluvních ujednání;
–    vybírání nájemného za pronájem pozemků – hrobových míst a prostor v kolumbráriích a poplatků spojených s jejich užíváním za nájemné stanovené platným Nařízením, města Tábora, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa a vymáhání případných pohledávek s tím spojených.
Nové bankovní spojení pro tyto platby je 291555291/0300 ČSOB.


Správa hřbitovů – úřední hodiny:

 od 1.4.2020  pondělí 8:30 – 11:30, 13:15 – 14:15
středa: 8:30 – 11:30, 13:15 – 17:00
pátek: 8:30 – 11:30

Otevírací doba městských hřbitovů

pondělí až neděle

v Táboře
16. březen až 14. listopad:         7:00 – 22:00
15. listopadu až 15.března:        7:00 – 17:30

v Klokotech, Čekanicích, Čelkovicích a na Horkách
16. březen až 14. listopad:         7:00 – 22:00
15. listopadu až 15.března:        7:00 – 20:00


Řád veřejných pohřebišť města Tábor

Kliknutím otevřete soubor PDF v novém okně prohlížeče

Přehled cen za hrobová místa

Kliknutím otevřete soubor PDF v novém okně prohlížečeHřbitov Tábor - Soběslavská 2502 (druhý vchod Nad Sládečkem za č.p. 481), Tábor

Zobrazit na Google mapách

Hřbitov Klokoty - Staroklokotská, Tábor 390 03 Tabor-Klokoty

Zobrazit na Google mapách

Hřbitov Čekanice - U Kovárny, Čekanice u Tábora

Zobrazit na Google mapách

Hřbitov Čelkovice - U Lípy, Tábor, Čelkovice u Tábora

Zobrazit na Google mapách

Hřbitov Horky - Osada v Lesíkách, Horky u Tábora

Zobrazit na Google mapách

Vyřízení a informace o pohřbech:

Pohřební a kremační ústav Tábor - Ondřej Melich www.pohrebnisluzbamelich.cz